loader image

Legezko Aipamenak

U.R.L helbidea http://www.bv-avocats.com duen webgunean konektatua zira. Webgune hau Marie BEAUMONT andere abokatua eta Jean-Baptiste VIEU jaun (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) abokatuarena da. Aipamen legal hauek webgunearen identifikatzeari eta erabilpenari buruz informatzea dute helburu.

IDENTIFIKATZEA :

Abokatu bulegoa : BV ABOKATUAK (AARPI) : Marie BEAUMONT, BAIONAko abokatgoan eta PAUEko dei auzitegian izena eman duen abokatua eta Jean-Baptiste VIEU, BAIONAko abokatgoan eta PAUEko dei auzitegian izena eman duen abokatua. 

BV AVOCATS A.A.R.P.I enpresa desberdina da Marie BEAUMONT anderea baino (abokatu banakako bezala lan egiten du) eta Jean-Baptiste VIEU jaun baino (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU bazkide bezala lan egiten du)

Argitaratze zuzendariak : Marie BEAUMONT eta Jean-Baptiste VIEU (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU)

BV ABOKATUAK (AARPI)-ren egoitzaren helbidea : Ongi Etorri etxea, Edmond Rostand etorbidea 14, 64250 Kanbo

Koordenatuak : Telefono zenbakia : 05 40 48 96 23  Telekopia : 05 64 11 54 06 Helbide elektronikoa : contact@bv-avocats.com 

Argazki kredituak : Portretak : Thomas DUCHANGE / Objektuak : Rudy BLAZEJEWESKI (TERRE D’HISTOIRE PHOTOGRAPHIE) 

Asmakuntza eta sorkuntza : Global Medias

Logoak : http://www.globalmedias.fr Designed by Global Medias

Etxea : SAS OVH, Kellermann karrika 2, BP 80157 59100 Roubaix (http://www.ovh.com).

EDUKIA :

Webgune hunen helburua BV ABOKATUAK (AARPI) bulegoaren aurkeztea da. Hemen agertzen diren datuak, erabiltzailea bulegoaren existentzia eta aktibitateari buruz informatzeko eginak dira bakarrik. Webguneak ez du prestazio jurudikorik proposatzen linean eta ez du informazio juridiko edo beste edozein motatako informaziorik emaiten, BV ABOKATUAK (AARPI), Marie BEAUMONT andere abokatua eta Jean-Baptiste VIEU jaun abokatua (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) eta erabiltzailearen arteko kontratu-harreman bat ondorioztatzen duenik. Webguneak, abokatu lanbidearen araudia errepetatzen du, 1971ko abenduaren 31ko 71-1130.legeak eta Barne Araudi Nazionalak (R.I.N) zehaztu bezala.

ERABILTZAILEAREN INFORMAZIOA :

Webguna honen erabiltzaileak argitaratuak diren informazioeri heltzeko ahalak dituela onartzen du.Erabiltzaileak badaki BV AVOCATS (AARPI),  Marie BEAUMONT et Jean Baptiste VIEU (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) abokatuek ez dituztela gertatzen ahal diren kalteak beren gain hartuko, batez ere Internet sarean segurtasun osoa ez delako ziurtatzen ahal.

Bilduak diren informazioak numerizatuak eta atxikiak dira, hitzorduen hartzeko edo aurrekontuen egiteko. Datuen hartzaileak Marie BEAUMONT edo Jean Baptiste VIEU (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) abokatuak dira.

2006 ko apirilaren 27 ko « Règlement Général sur la Protection des Données » (UE) delakoaren 13 eta 14.artikuluak segituz eta 1978 ko urtarrilaren 6ko 78-17 legeko 32.artikulua segituz, « informatika eta askatasunak » deitua, webguna honen argitaratze zuzendariak informazio hauek azaltzen dizkizu.

  • Fitxategiaren arduradura Jean-Baptiste VIEU abokatua (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) da, honen datuak IDENTIFIKAZIO artikuluan agertzen dira.
  • Datu hauen erabilpenen helburua hitzorduen hartzea eta/edo aurrekondu baten egitea da.
  • Hartzailea webgune honetako argitaratze zuzendarietariko bat da : Marie BEAUMONT edo Jean-Baptiste VIEU (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU).

Datuak atxikiak izanen dira, aurrekond baten egiteko behar den denbora: segidarik ez bada, hots 15 egun gehienez, segida izan bada eta txostera abokatuari emana izan bazaio datuak abokatuaren misioaren bukaeratik landa 5 urtez atxikiak izanen dira.Hitzorduaren hartzeko datuak kontsultatik landa atxikiak izanen dira, 5 urtez. Hitzordua ez bada gertatzen, datuak biharamunean ezabatuak izanen dira. Zure datuak begoratzen aldatzen edo ezabatzen ahal ditugu Marie BEAUMONT edo Jean-Baptiste VIEU (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) abokatueri galdetuz. Galde hau helbide hauen bidez gauza dezakezu BV AVOCATS (AARPI), Villa Ongui Ethorri, 14 allée Edmond Rostant 64250 CAMBO-LES-BAINS edo contact@bv-avocats.com. Era berean, zure datuen erabileraren mugatzea edo kontra jartzeko galdea egiteko eskibidea duzu ; datuen mugitzeko galdea egiteko eskubidea duzu ; edozoin momentotan datuen erabilerari eman baimera kentzeko eskubidea duzu.Pentsatzen  baduzu zure datu pertsonalak ez direla babestuak izan, CNIL-i eskaera egiten ahal duzu. Oroitarazia da, aitzineko arauari begira, finkatua den datuen erabilera CNIL-en deklaratua izan dela, 1811965v0 zenbakiaren pean.

JABEGO INTELEKTUALA :

Marie BEAUMONT andere abokatua eta Jean-Baptiste VIEU jaun abokatua (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU), webgune hunen elementu eta eskubide guzien jabe edo titularrak dira. Oroitarazia da azken hauek, jabego intelektualaren Kodeak babesten dituela. Webgune hunen kopia, irudikatze edo hedatze osoa ala partziala guziz debekatua da, Marie BEAUMONT andere abokatua edo Jean-Baptiste VIEU jaun abokatuaren (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) onespen zorrotzarekin salbu.

HIPERTESTU ESTEKAK :

Nehork ezin du hipertesturik sortu www.bv-avocats.com webguneruntz, Marie BEAUMONT andere abokatua edo Jean-Baptiste VIEU jaun abokatuaren (S.E.L.A.R.L JEAN-BAPTISTE VIEU) baimen zorrotzik gabe.

GATAZKAK  :

Edozoin kontsumitzailek bitartekari baten hartzeko eskubidea dauka, urririk, adiskide gisa konpondutako gatazkei begira, horniketa zerbitzu kontratu baten gauzatzearen kasua bada.Kontsumitzaile bat persona fisiko bat da, egiten duena ez da bere sail komertziala, industriala, artisana, liberalan sartzen edo bigarren mailako lanak hurkitzen direnean baizik ez.Gatazkak irauten badu, abokatuari idatzizko eskaera egina izan bada ere, kontsumitzailea Carole PASCAREL andereari hurbiltzen ahal da, kontsumo bitartekaria, internetez (https://mediateur-consommation-avocat.fr), gutun baten bidez 180 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS helbidera igorriz edo helbide elektroniko hau erabiliz mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr.

 

 

 

Legezko Aipamenak - Eskubide erreserbatu guziak 2024